Třetí zasedání Zastupitelstva města v roce 2014 se bude konat ve středu 14. května 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, prezentace plánů nové knihovny v budově bývalé ZŠ Komenského či rekonstrukce místních komunikací.

.
Program

1.     Zahájení
2.     Schválení programu
3.     Prezentace Ing. arch. Krejčíka (knihovna v bývalé ZŠ Komenského)
4.     Dotazy a připomínky občanů
5.     Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
6.     Poskytnutí zápůjčky z FRB
7.     Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře
8.     Různé
9.     Závěr

(tz)

.

Zavřít menu