Podpisem smlouvy se zhotovitelem a předáním staveniště byla dne 18. 4. 2014 zahájena realizace projektu Rozšíření kapacity MŠ Pohádka, CZ.1.15/3.2.00/73.01672, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání v Kutné Hoře. Díky půdní vestavbě a přístavbě vstupního objektu stávající budovy mateřské školy, kterou podle projektu Ateliéru RYS, s.r.o., Kutná Hora provede Tomáš Krejčí, K+T, Kutná Hora, dojde ke zvýšení kapacity mateřské školy Pohádka o šestnáct míst. V rámci projektu budou dotčené prostory rovněž vybaveny tak, aby zajišťovaly dětem prostředí s dostatkem podnětů k jejich rozvoji a učení s využitím moderních technologií a pomůcek, umožňujících inovace ve výuce. Celkové plánované výdaje projektu jsou 4, 99 mil. Kč, přičemž dotace může činit až 3, 97 mil. korun. Projekt bude hotov do konce srpna 2014.

Odbor investic MěÚ Kutná Hora

ROP - 2014
.

Zavřít menu