Také Město Kutná Hora se připojilo k výzvě inspirované akcí Let´s Do It!, volně přeloženo „ pojďme na to“. Pod názvem Ukliďme Česko se tato akce odehraje 17. května letošního roku v mnoha městech a obcích České republiky, kde přiloží ruce k dílu tisíce dobrovolníků. Dobrovolnická akce Ukliďme Česko se uskuteční v sobotu 17. května 2014. 

.
Cílem je uklidit své okolí, povzbudit k tomu různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a mimo jiné také zviditelnit trvale problematickou situaci černých skládek.

Přidat se může každý
Je to jednoduché. Školy, spolky, kroužky, sportovci, skauti, hasiči i obyčejní lidé, občané žijící v Kutné Hoře.  Je to jen o vůli chtít udělat něco pro své okolí. Pokud budete mít zájem přihlásit se, udělejte to přes webové stránky.  Podle počtu přihlášených budou pracovníci úřadu přibližně vědět, kolik lidí se této akce zúčastní a podle toho budou rozdány i pracovní pomůcky na úklid černých skládek (rukavice, pytle). Ty budou připraveny k vyzvednutí u pověřené osoby v den sběru.  Podrobné informace zveřejníme začátkem května, sledujte proto také webové stránky Kutnohorských listů a denní tisk. Kde se bude uklízet? Uklízet se bude po celé Kutné Hoře, všude tam, kde to bude zapotřebí. Plné pytle můžete odložit ke kontejnerovým stanovištím nebo do sběrného dvora.  Pokud víte o černé skládce, nahlaste ji na stránkách uklidmecesko.cz. Včas nahlášené černé skládky budou zkontrolovány a pokud by se jednalo o nějakou větší skládku, bude včas přistaven i kontejner  pro zajištění kompletního vyklizení.

Jak se zapojit?
Stačí vzít koště, motyčku, lopatu či další běžné nářadí, pohodlnou obuv a pustit se do úklidu ve svém okolí. Větší spolky se mohou zapojit do úklidu na okrajích Kutné Hory (údolí Vrchlice, Bylanky, zahrádkářské kolonie, Kaňk…). Budeme rádi, když nám o své aktivitě napíšete, případně pořídíte fotodokumentaci. Vaši aktivitu rádi zveřejníme na webových stránkách Kutnohorských listů. Z pohledu vedení města není třeba na nic čekat a kdo má chuť udělat něco navíc pro své okolí a pro ostatní občany, může začít drobným úklidem třeba hned. Platí to i pro ty dobrovolníky, kdož se chtějí podílet na zlepšení vzhledu města, zapojit se do akce a nemají čas v sobotu 17. května.  Ovšem hlavní organizovaný úklid, úklid černých skládek, přidělování ochranných pomůcek a následná organizace svozu odpadků ze strany Města se odehraje právě 17. května.  Těšíme se na hojnou účast při zvelebování našeho krásného města. Pojďme spolu uklidit ten náš kousek Česka!

Jana Kupecká, Jiří Franc

.

Zavřít menu