V úvodu jednání zastupitelstva 25. března složil slib zastupitele Václav Veselý. Nahradil Vladislava Latislava, který se mandátu vzdal z osobních důvodů na předcházejícím zasedání zastupitelstva. Po jeho rezignaci byli osloveni další z kandidátky Kutnohorských patriotů. …………………………………………………………

Václava Veselého není třeba příliš obsáhle představovat. Pětačtyřicetiletý herec a pedagog je známou postavou kutnohorského společenského a kulturního dění.
„Mandát zastupitele přijímám na sklonku volebního období, jako nezávislý kandidát na kandidátce Kutnohorských patriotů a náhradník v pořadí z výsledku voleb v roce 2010. Za tak krátkou dobu – kdy mě čekají pouze čtyři veřejná a tři pracovní zastupitelstva, snad ani nelze očekávat, že by se mi podařily nějaké převratné kroky a zásadní výsledky. Budu však dále pokračovat v tom, co pro Kutnou Horu a její občany a návštěvníky dělám a prosazovat a podporovat návrhy, o kterých budu přesvědčen, že jsou správné a rozumné – ať už přijdou z jakékoliv strany politického spektra. Mezi mé priority patří oblasti, k nimž mám profesně blízko: kultura, školství, cestovní ruch a sociální problematika. Budu mluvčím voličů, kteří mi svěřili svůj hlas ve volbách a jsem připraven naslouchat jim a jejich názorům,“ nastínil své představy Václav Veselý.

(red)
.

Václav Veselý 2014

 

.

Zavřít menu