První čtvrtletí má rozpočtový rok 2014 úspěšně za sebou. Zůstatky na účtech města se pohybují mezi 40 až 50 miliony korun a čekají na svou příležitost ve druhé polovině roku, kdy začnou chodit faktury za realizované  stavby a opravy. Ovšem peníze nemají jen tak zahálet na účtech. ………………………………..

Město proto využilo poptávanou nabídku bankovních domů pro municipality a ukládá na spořících účtech volné prostředky za 0,8% s jednodenní výpovědní lhůtou a za 2% s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zhodnocení takto uložených prostředků se promítlo do rozpočtu jeho navýšením o 200 tis. Kč. První tři měsíce letošního roku byly také plné nových příležitostí v oblasti rekonstrukce komunikací, budov, veřejných prostranství, kultury a cestovního ruchu. Kutnohorští zastupitelé budou mít možnost zvážit rozpočtové změny, vedoucí k realizaci nabízených možností,  již na svém zítřejším zasedání v úterý 25. března.

Divadlo, park i semafory
V oblasti opravy komunikací, které doposud v rozpočtu na rok 2014 nebyly, se jedná o Českou ulici. Byla podána žádost o dotaci s podílem města 1500 tis. Kč. Dotační příležitosti byly rovněž nalezeny v případě rekonstrukce interiéru Městského Tylova divadla – v rozpočtu se nově objevuje částka 650 tis. Kč jako podíl na úpravu 1. patra a dále částka 350 tis. na vyhotovení projektu tzv. Malé scény. I v případě Malé scény podalo Město žádost o dotaci. Prostor po zdemolovaném věžáku v Uhelné ulici zeje prázdnotou, občané vyjádřili v anketě svou vůli k vybudování parku v kombinaci s parkovištěm. V rozpočtu se proto nově objevila částka na realizaci této úpravy veřejných prostor v objemu 1 200 tis. Kč. V současnosti je již připravována studie a projektová dokumentace, realizace by měla být dokončena ještě letos. Křižovatka U Podlipných je řízena zastaralým signalizačním zařízením. Po jeho výměně je voláno už řadu let, pomalu docházejí náhradní díly na opravy. Letos budou ve Štefánikově ulici, včetně křižovatky U Podlipných, pracovat plynaři. S ohledem na tyto skutečnosti vyčlenila Rada města 1 800 tis. na výměnu celého systému, řídícího semafory. Toto rozhodnutí bylo snadnější i proto, že v letošním roce nedojde, pro překážky bránicí v podání žádosti o dotaci, k opravě jezu u Wagenknechtova mlýna, takže tato položka ve stejném finančním objemu byla z rozpočtu vyřazena.

Svatováclavské slavnosti a Gastronomický festival
Kultura a cestovní ruch byly podpořeny hned v několika oblastech.  Svatováclavské slavnosti jsou až doposud jedinou akcí pořádanou přímo Městem.  Jejich obliba roste i s ohledem na hektolitry vypitého burčáku a kvalitního vína, které „kutnohorské vinobraní“ provázejí.  Letos budou slavnosti rozšířeny na větší prostranství, s větším komfortem pro návštěvníky, je avizována účast partnerských měst. Oddělení kultury a cestovního ruchu každoročně žádá, s ohledem na význam akce, o navýšení rozpočtu, což bylo letos současně s požadavkem na zvýšení kvality vyslyšeno. Z původních 100 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 200 tis. Kč. Občané tak budou moci zhodnotit, zdali byly prostředky využity k jejich spokojenosti. Pozornost seriálu První republika, vysílaného českou televizí, je zaměřena na Dajbychovu vilu v České ulici. Kutná Hora se dosud vcelku nepozorovaně dostává každý pátek na obrazovky diváků. Díky tomu vznikl nápad spojit seriál a Kutnou Horu atraktivní, významnou událostí, s výrazným dopadem do propagace našeho krásného Města. Tato událost má ambice stát se další tradiční akcí, lákající návštěvníky do Kutné Hory. Mohou se tak otevřít nové možnosti pro kutnohorské podnikatele. Radní proto potvrdili Město v roli spolupořadatele a vyčlenili 70 tis. korun na Gastronomický festival 2014 – Kuchyně První republiky, který se odehraje 31. května před Jezuitskou kolejí a v okolí chrámu sv. Barbory. Myslím, že se máme na co těšit.

Jiří Franc

.

Zavřít menu