Na přelomu dubna a května letošního roku se do Kutné Hory sjedou starostové a zástupci měst  téměř ze všech kontinentů. Připravuje se zde setkání Výkonného výboru OWHC (Organizace měst zapsaných na Listinu UNESCO se sídlem v kanadském Québecku) na prvním zasedání po svém zvolení na Mezinárodním sympóziu v mexickém městě Oaxaca.

.
Rok 2014 bude v Kutné Hoře, zdá se, nejen rokem volebním, ale i rokem návštěvním. Jednou z prvních a určitě nejprestižnějších akcí, na kterou se sjedou starostové a zástupci měst  téměř ze všech kontinentů, se právě připravuje. Sejde se zde totiž Výkonný výbor OWHC (Organizace měst zapsaných na Listinu UNESCO se sídlem v kanadském Québecku). Třídenní pobyt významných hostů klade velké nároky nejen na finanční zabezpečení, ale i na logistiku a organizaci celé akce. Zajištěno je již simultánní tlumočení do angličtiny, španělštiny a francouzštiny (to bude pravděpodobně nejnákladnější položkou v konečném zúčtování), ubytování i stravování hostů a samozřejmě i prohlídka našeho krásného města.
„Můžeme být hrdí, že si nás vybralo předsednictvo světové organizace měst zapsaných na listinu světového dědictví UNESCO jako místo svého pracovního setkání. Koncem dubna se do Kutné Hory sjedou starostové či primátoři takových měst, jako je Lyon, Varšava, Brusel, mexická Puebla nebo peruánská Arequipa. Budeme jim chtít ukázat vlídnou tvář, čisté město se vkusně obnovenými památkami. Nemáme se za co stydět. Jen ať o nás co nejvíce povídají za hranicemi. Naše pohostinnost se nám v dobrém vrátí,“ podotýká kutnohorský starosta Ivo Šanc.
Generální tajemník OWHC pan Denis Ricard zůstává v Kutné Hoře dalších několik dnů na již 10. Regionální konferenci této organizace pro střední a východní Evropu, která se rovněž uskuteční v našem městě.  Výkonný výbor tedy vystřídají starostové a zástupci měst, která se přihlásila k regionálnímu sekretariátu se sídlem v Budapešti. Namátkou jmenujme třeba Banskou Štiavnici, Berat, Nessebar, Vídeň či Varšavu.  Kolem pětatřiceti hostů bude diskutovat na velmi aktuální téma, kterým je podnikání v historických jádrech měst a aktivity s ním spojené. Čtyřdenní pobyt hostů v Kutné Hoře bude naplněn nejen prací, ale budou se moci seznámit i s památkami zapsanými na Listinu UNESCO včetně krásného okolí Kutné Hory.
Je zcela jasné, že obě mezinárodní akce přinesou našemu městu velkou propagaci nejen v celostátních médiích, ale zejména v zahraničí. Vždyť pokud vám někdo doporučí „Jeďte do Kutné Hory!“ je to ta nejlepší reklama, jaká může být. Já doufám, že se obě akce vydaří a výše uvedené doporučení bude znít po celém světě.

Eva Hnátková

.

Zavřít menu