Od 1. ledna 2014 došlo celostátně k úpravám v územním vymezení volebních okrsků. K drobným úpravám došlo také v Kutné Hoře. Upozorňujeme proto voliče, aby si při nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014 zkontrolovali na modré doručovací obálce, ve které obdrží hlasovací lístky pro tyto volby číslo a název svého volebního okrsku. ……………………………….

Tyto údaje jsou uvedeny v levém horním rohu obálky. Informace o změnách ve volebních okrscích je možno též ověřit na správním odboru Městského úřadu Kutná Hora, úsek evidence obyvatel, Radnická 178.

JUDr. Miloš Procházka, vedoucí správního odboru MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu