S cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb na oddělení sociálně právní ochrany realizuje město Kutná Hora s finanční podporou Evropské unie již od února roku 2014 projekt Naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí v ORP Kutná Hora (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00044).

.
Ke zvýšení kvality mohlo přispět  mimo  jiné i přijetí 3 nových pracovnic. Rozsáhlá agenda tak mohla být lépe rozložena mezi větší množství pracovníků. To umožňuje poskytovat klientům OSPOD více individuální podpory.
V rámci projektu byla rovněž všem stávajícím pracovníkům poskytnuta možnost se dále vzdělávat, a tak si zvýšit svoji kvalifikaci a odbornost. Všichni pracovníci oddělení absolvovali akreditované kurzy v širokém spektru oblastí – od právních témat, přes témata metod práce s klienty, a to  až po vysoce specifická témata ,  jako je ochrana týraných dětí apod.
Díky projektu se také pracovníci mohli věnovat vytváření metodik ke standardům sociálně právní ochrany dětí, které ukotvují práci zaměstnanců OSPOD.
Nedílnou součástí projektu bylo i vytvoření samostatných webových stránek pro občany, kde si mohou snadno zjistit veškeré potřebné informace o činnosti oddělení sociálně právní ochrany. Adresa webových stránek, kde lze zjistit podrobnosti o činnosti OSPOD, ale rovněž i o již realizovaném projektu, je: ospod.kutnahora.cz.

(tz)

ospod loga 2015

 

.

Zavřít menu