Projekt Panuj Hoře už zná své vítěze

Občané města svým hlasem rozhodli o tom, které z deseti návrhů zařazených do participativního rozpočtu Panuj Hoře získají podporu. Vítězné projekty si mezi sebou rozdělí částku jednoho milionu korun vyčleněného pro tyto účely v rozpočtu města.

Níže vítězné projekty. Realizace by se měly dočkat ještě v letošním roce.

Vnitřní město: rozšíření dětského hřiště v parku U Tří pávů o herní prvek pro větší děti.

Šipší: workoutové hřiště v blízkosti dětského hřiště.

Malín: rozšíření dětského hřiště o sportovní, balanční, lezecké nebo šplhací prvky.

Žižkov: dětské hřiště s lanovým herním prvkem pro děti od 3 do 8 let ve Fučíkově ulici a místo pro setkávání občanů.

Kaňk: pokračující revitalizace dětského hřiště u fotbalového stadionu TJ Sokol Kaňk.

Hlouška: vybudování oploceného výběhu pro psy, s košem na exkrementy. Prostor na volný pohyb psů bez vodítka.

Návrhy na zvelebení prostranství mohli občané v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Panuj Hoře podávat do 29. února. „V řádném termínu město obdrželo patnáct projektů od 12 navrhovatelů,“ uvedl Jiří Jirout z technického oddělení. Po připomínkování ze strany projektového týmu a doplnění informací se 3. května uskutečnila prezentace zaslaných návrhů. Projekty byly zveřejněny na webových stránkách města. Podpořit projekty svým hlasem mohli občané od 16. května do 17. června prostřednictvím mobilního rozhlasu. Pro letošní rok byly sloučeny městské části Kaňk a Sedlec, Malín a Karlov, Vrchlice a Poličany, Perštejnec a Neškaredice, Perštejnec, Neškaredice, Vrchlice a Poličany návrhy nepodaly. Za každou městskou část zvítězil v hlasování vždy jeden projekt a ten bude podpořen předem stanovenou příslušnou finanční částkou.

M. Pravdová

Zavřít menu