První etapa restaurování uliční fasády Kamenného domu byla dokončena, historický objekt ochraňují proti holubům bodla
sv. Ladislav s nánosy holubích exkrementů

První etapa restaurování uliční fasády průčelí Kamenného domu v Kutné Hoře byla v listopadu dokončena. Projekt zahrnoval obnovu fasády od úrovně nad vrcholem oblouků otevřeného arkádového podloubí až po vrchol štítu. Restaurátorské práce provádí MgA. Eva Fajmanová se svými kolegy. Druhá etapa v roce 2019 bude řešit restaurování spodní části uliční fasády spolu s arkádovým podloubím. Termín dokončení prací je říjen 2019. „Celková vysoutěžená cena na restaurování čelní fasády kamenného domu je 1,78 milionů korun. Letos bude prostavěno 900 tisíc korun, z toho 600 tisíc je  dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR,“ uvedla Bc. Jana Jelínková z odboru památkové péče MěÚ Kutná Hora.

Poslední rozsáhlejší restaurátorské práce fasády Kamenného domu prováděl akademický sochař a restaurátor Josef Pospíšil v roce 1997. „Na základě zjištění předběžného vizuálního průzkumu jsme předpokládali, že restaurátorský zásah bude zaměřen především na čištění a restaurování spíše v rozsahu pravidelné péče o památku. Souběžně s restaurováním jsme řešili i ochranu proti holubům, protože holubí trus byl na fasádě opravdu ve velkých nánosech. Po jeho odstranění jsme se zaměřili na čištění kamene od biologických porostů a usazenin síranových krust s nečistotami. Dále jsme kámen lokálně zpevňovali, tmelili jsme poškozená místa a retušovali. Velmi zajímavým prvkem fasády je zdobená konzola nesoucí arkýř. Je to jeden z mála původních gotických prvků, který byl v minulosti spíše jen konzervován, tmelen a retušován. Naším záměrem bylo odstranit z konzoly co nejvíce druhotných nánosů, aby bylo možné prezentovat restaurovaný originál,“ konstatovala restaurátorka MgA. Eva Fajmanová, která spolu s restaurátorem BcA. Karlem Štojdlem pokračovala v čištění a zpevňování původního kamene.

Historie vzácného gotického měšťanského domu s bohatou sochařskou výzdobou, fiálami, sahá až do roku 1485. Před zahájením restaurátorských prací bylo nezbytné odstranit nánosy holubího trusu, peří a hnízd. Chodník podél Kamenného domu byl každodenně pokryt novou vrstvou holubinců. „Zabývali jsme se otázkou, jak tuto památku uchránit od holubů. Původní návrh zakrýt celý štít s arkýřem ochrannou sítí nám Národní památkový ústav Praha nedovolil z důvodu, že by musela být vyrobena kovová konstrukce, do které by byla ukotvena síť a kovová konstrukce ukotvena do fasády. Tato konstrukce by se pohledově značně uplatňovala. Přijali jsme proto nabídku firmy TECHSTAR Technology s.r.o. z Vratimova u Ostravy a nechali instalovat bodla, která by usedání a hnízdění holubů měla zamezit,“ vysvětlila Jana Jelínková a dodala, že nový ochranný systém, který si vyžádal částku 200 tisíc korun, zatím plní svou funkci. „ Aby nedošlo k zanesení bodel, bude nutné je pravidelně čistit a minimálně jednou za dva roky udělat z plošiny revizi,“ podotkla Jana Jelínková. Toto opatření problematiku holubů v Kutné Hoře nevyřeší. Přesídlili jen na sousední objekty, například na kostel sv. Jana Nepomuckého, budovu knihovny a další objekty převážně v Husově ulici.

Ke snížení populace přemnožených holubů přispěl začátkem letošního roku jejich odchyt. Prováděn byl do tří odchytových klecí. Dvě byly umístěny na budově Městského úřadu v Radnické ulici a jedna na průmyslové škole v Masarykově ulici.  „Podařilo se odchytit kolem 432 jedinců,“ uvedla vedoucí technického oddělení odboru investic MěÚ Kutná Hora Ing. Andrea Bodišová s tím, že odchyt by byl potřeba zopakovat. „Zda budou odchyty prováděny i v příštím roce, zatím není jasné. Rozhodne se až při projednávání rozpočtu na rok 2019,“ dodala Ing. Bodišová. –M. Pravdová-

Zavřít menu