Na zasedání Rady města Kutná Hora byla dne 29. dubna 2015 z funkce jednatele společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. odvolána Ing. Ivana Vopálková. Důvodem je hospodaření firmy, která dlouhodobě generuje ztrátu v řádu milionů korun.

.
Novým jednatelem byl jmenován PaedDr. Robert Lukášek. Ten má v horizontu několika málo měsíců městské radě navrhnout změny vedoucí k řešení vleklých problémů této městské společnosti.
Společnost je dlouhodobě ve ztrátě a město na ni doplácí. Návštěvnost Vlašského dvora, ze které má největší část příjmů, už deset let téměř nepřetržitě klesá (spadla o plných 42 %), přičemž návštěvnost ostatních památek v Kutné Hoře naopak roste. Vedení společnosti tento negativní vývoj nedokázalo změnit. Také investovalo několik milionů korun do tří projektů s využitím evropských peněz, které ale Průvodcovské službě očekávanou prosperitu nepřinesly a naopak ji spolufinancováním, zejména tzv. udržitelnosti projektů, ještě více zadlužily. V roce 2011 firma skončila se ztrátou 811 tisíc korun, v roce 2012 se ztrátou 740 tisíc korun, v roce 2013 se ztrátou 630 tisíc korun a v roce 2014 se ztrátou 619 tisíc korun, celkem to dělá jen za poslední čtyři roky mínus 2 801 358 Kč. Rada města 25. června 2014 navýšila základní jmění společnosti na 1 milion korun, aby se předlužená společnost vyhnula úpadku. Fungování Průvodcovské služby se tím ale nijak nezměnilo, takže ani poté nelze předpokládat obrat k lepšímu. Rozhodně ne bez zásadních změn ve způsobu řízení firmy. Proto po provedení procesního a personálního auditu nový jednatel zpracuje a předloží návrh variantního řešení situace ve společnosti tak, aby v budoucnu nedocházelo ke ztrátám, které zatěžují rozpočet města. Robert Lukášek je zkušený manažer s dobrou orientací ve fungování veřejné správy. V minulosti řídil různé obchodní společnosti, působil v manažerských týmech projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU i na centrálních úřadech státní správy (např. na ministerstvu financí a ministerstvu vnitra), je také místopředsedou Okresní hospodářské komory Kutná Hora.

(tz)

.

Zavřít menu