Od 1. dubna letošního roku mohou občané Kutné Hory kontrolovat veškeré finanční transfery města na jeho webových stránkách. Zeptali jsme se předkladatele návrhu radního Radima Fedoroviče (Kutnohorská změna) na podrobnosti.

„K myšlence transparentního účtu mne přivedl člen IT komise rady města a organizátor obnoveného letního kina Jan Baťha. Shodli jsme se, že radnice by měla být svým občanům více otevřená a ti by měli mít možnost si kdykoliv zkontrolovat, jak se hospodaří s jejich penězi. Ke všemu jsme se rozhodli zavést nejenom transparentní účty, ale i pravidelně obyvatele informovat o momentálním zadlužení města. Každý Kutnohořan by měl vědět, jak v průběhu času radní a zastupitelé zadlužují či oddlužují své město.“

Vedoucí ekonomického odboru Ing. Zahradníček s návazností na nové transparentní účty upozorňuje občany:

„Při platbách neuvádějte žádné osobní informace v detailech plateb. Jediným klíčem pro město k rozšifrování účelu platby je přidělený variabilní symbol, který zajišťuje anonymitu při zveřejňování transakcí na transparentních účtech na internetu.“

Transparentní účty města naleznete zde.

(red)

 

Zavřít menu