Rada města Kutná Hora vyhlásila výběrové řízení na pronájem volných městských bytů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Nájemné a zálohy na služby budou uhrazeny jednorázově na 3 měsíce dopředu při podpisu nájemní smlouvy a dále pravidelnou formou měsíčních plateb. Do výběrového řízení se může přihlásit pouze fyzická osoba. Podrobnosti najdete na úředních deskách města Kutná Hora a na webu města.

 
ul. Benešova 633, byt č. 6               http://www.mu.kutnahora.cz/data/urednideska/570e5b3af3567.pdf

ul. Masarykova 343, byt č. 15         http://www.mu.kutnahora.cz/data/urednideska/570e5bb3ca63b.pdf

ul. Benešova 635, byt č. 2               http://www.mu.kutnahora.cz/data/urednideska/570e5b7d29bb5.pdf

Uzávěrka přihlášek do těchto výběrových řízení je dne 23. května 2016 v 15.00 hodin

Zavřít menu