Několik let neucházela naší pozornosti opakující se instalace různě umístěných plastových, papírových a sololitových desek na sloupech veřejného osvětlení, které byly polepené reklamními plakáty jejich majitelů.

.
.

O vkusu provedení a výběru místa těchto reklam můžeme polemizovat. Inzerující v takto podané reklamě  určitě neviděli problém. Naprostá většina občanů i my, noví radní, jsme však jiného názoru. Město, jehož historie a památky nás zařadily mezi světové velikány  UNESCO, si v oblasti reklamy a propagace zaslouží více důstojnosti.
Od 1. června 2015 nebude tato forma reklamy už tolerována. V Radě města jsme po předešlých vznesených požadavcích k odboru správy majetku jednohlasně  odsouhlasili  předložený  návrh k instalaci pevných reklamních panelů na sloupech veřejného osvětlení.  Následovalo vyhlášení výběrového řízení na provozovatele a pronajímatele těchto ploch s předem stanovenými pravidly a určenými sloupy, kde bude možné horizonty (napevno nainstalované reklamní panely) využít. Zvítězily v něm Technické služby města Kutná Hora.

Co bude následovat?
Možná bude nějaký čas trvat, než si zastánci dosavadního způsobu nabízené reklamy uvědomí nulovou toleranci ze strany městského úřadu. Ta je od 1. června 2015 v souladu s vyhláškou a usnesením Rady města. První červnový týden jsem osobně odinstaloval celkem třiapadesát reklamních poutačů, které byly na různých sloupech veřejného osvětlení umístěny v rozporu s usnesením i vyhláškou – tudíž bez povolení. Je třeba upozornit každého z nás, že reklama na sloupech veřejného osvětlení bude pouze ta radou města schválená. Veškerá načerno umístěná reklama bude odstraněna a předána k vyřešení ve správním řízení.
Nyní je před námi další úkol, kterého se velice rád zhostím. Líbí se vám polepené plochy fasád a oken opuštěných domů, elektrických rozvaděčů, stromů, zastávek hromadné dopravy a jiných veřejných míst, kde plakáty nemají co dělat? Mně se nelíbí a pevně věřím v plnou podporu celé rady, kompetentních odborů i městské policie v boji proti těmto nešvarům. Nenechme si nepovolenými výlepy s reklamou hyzdit naše historické město ani okolí.
Prosím všechny zájemce o vlastní propagaci, využívejte k této službě oficiální a povolené výlepové a výstavní plochy místních poskytovatelů reklamních ploch. Ostatní neschválená a nepovolená propagace nebude tolerována a bude důrazně postihována.

Josef Kraus, radní za ANO, Technické služby Kutná Hora

.

Zavřít menu