Město – to není pouze úřad, zástupy úředníků a nekonečné stohy šanonů. Na chod města nemají vliv pouze zastupitelé, radní a starosta s místostarosty. Město tvoří i společnosti v jeho vlastnictví a jejich jednatelé.

.

Město má majetkovou spoluúčast v sedmi společnostech: KH TEBIS, Městské lesy a rybníky, Technické služby, Průvodcovská služba, Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, MVE Plus a Sparta Kutná Hora.
V současné době je vzájemná spolupráce těchto společností na špatné úrovni. Technické služby jsou městem v podstatě tunelovány, když často vykonávají bezplatně služby pro město nad rámec dohodnutých prací a díky tomu končí již řadu let ve ztrátě. Výjimku tvořil loňský volební rok.
Teplárenská společnost KH TEBIS je nucena díky nastavené dvousložkové ceně vyplácet firmě EC Kutná Hora s.r.o. ročně částku přesahující jedenáct milionů korun i v momentě, kdy by neodebrala jediný GJ tepla. To vše po dobu čtrnácti let. Přestože již v roce 2013 došlo ke snížení nájmu pro společnost ze strany města o jeden milion korun, účetní ztráta činila dva a půl milionu korun.
Průvodcovská služba Kutná Hora skončila loňský rok ve ztrátě vyšší než šest set tisíc korun. Sparta Kutná Hora a.s. se nachází ve ztrátě vyšší než jedenáct milionů korun.Chod městských společností se musí zásadně změnit. Jako jednu z priorit a cílů své práce na kutnohorské radnici si kladu nastavení jejich vzájemné spolupráce a přivedení společností k zisku a dlouhodobé prosperitě. Doba červených čísel končí.

Radim Fedorovič, radní, Kutnohorská změna

.

Zavřít menu