V konferenčním sále kutnohorského hotelu U Kata se bude řešit potenciál města Kutné Hory pro byznys a podnikání. Máte možnost být u toho! Vedení města Kutná Hora srdečně zve všechny podnikatele z města a okolí na Setkání podnikatelů z Kutnohorska, které se bude konat ve čtvrtek 5. března v 16. hodin odpoledne v konferenčním sále kutnohorského hotelu U Kata.

.
Od zástupců agentury CzechInvest se dozvíte o nových možnostech čerpání evropských dotací nejen pro fyzické osoby – podnikatele, ale i pro drobné a střední podniky. Vedení města Kutná Hora vás seznámí se svými záměry v oblasti revitalizace opuštěných průmyslových areálů ve městě a možnostmi podnikání v připravovaných průmyslových zónách. Řeč bude také o některých  rozvojových projektech, které mohou v budoucnu znamenat zajímavé možnosti pro vaše podnikání.

Cílem setkání je zahájit dialog
Setkání proběhne za účasti Vladimíra Dlouhého, člena Okresní hospodářské komory v Kutné Hoře a prezidenta Hospodářské komory České republiky, se kterým budete mít možnost diskutovat, mimo jiné, také o zahraničních misích Hospodářské komory ČR, podmínkách podnikání v evropském i světovém kontextu a očekávaných legislativních změnách. Představitelé Okresní hospodářské komory v Kutné Hoře vás seznámí s připravovanou mezinárodní B2B konferencí pořádanou pro podporu podnikání a investic na Kutnohorsku, která se na podzim bude konat v Kutné Hoře a jejímž cílem je navázat vztahy se zahraničními partnery. Cílem setkání je zahájit dialog mezi radnicí a místními podnikateli vedoucí k postupnému zlepšování podmínek pro podnikání. A tím následně také k podpoře zaměstnanosti na Kutnohorsku. Počet účastníků setkání je omezen, akreditace předem je tedy více než vhodná. Zájemci nechť se prosím neprodleně hlásí spolupořádající Okresní hospodářské komoře Kutná Hora na e-mail: inmp.kh@seznam.cz, nepřihlášení účastníci budou akceptováni pouze do naplnění kapacity sálu. Těšíme se na setkání s vámi!

Martin Starý, starosta

 

Program setkání

15,30 – 16,00 prezence

16,00 – 16,50 prezentace agentury CzechInvest a diskuze na téma: Podpora malého a středního podnikání, možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v období 2014 – 2020 pro malé a střední podniky

16,50 – 17,00 přestávka

17,00 – 17.50 vystoupení starosty města Martina Starého a místostarostů, vystoupení nám. hejtmana Stč. kraje Zuzany Moravčíkové, vystoupení prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, vystoupení předsedy OHK KH Pavla Krenka, diskuze

17,50 – 18,00 přestávka

18,00 – 19,00 volná diskuze pro zájemce o další informace

 

.

Zavřít menu