Soutěž Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte startuje již zítra. Čím více vyplněných formulářů, tím větší šance na výhru

Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte. Soutěž startuje již zítra 20. června a potrvá do 20. září. Máte v Kutné Hoře oblíbenou restauraci, kavárnu, hospůdku, bar či rychlé občerstvení? Jste z Kutnohorska, nebo z Kolínska? Zapojte se do účtenkové soutěže a získejte svou útratu zpět. Losování výherců se uskuteční v září v rámci Svatováclavských slavností.

Vyplňte formulář, přidejte dvě účtenky s útratou částky v souhrnné hodnotě převyšující 500 korun (v součžu a včetně DPH) v minimálně dvou různých podnicích na území města Kutné Hory. Dne 26. září v rámci Svatováclavských slavností bude vylosováno 50 z vás, kteří svou útratu získají zpět. Maximální částka vyplacená na jeden soutěžní formulář je 1000 korun a počet podaných soutěžních formulářů není omezen. Čím více vyplněných formálářů, tím vyšší šance na výhru. Podmínkou účasti v soutěži je trvalé bydliště v okresech Kutná Hora či Kolín.

Bližší podmínky soutěže jsou k dispozici na přiloženém soutěžním kuponu, který bude rovněž součástí prázdninového vydání Kutnohorských listů. Soutěžte a přitom podpořte místní provozovatele.

Město Kutná Hora v návaznosti na koronavirovou krizi již schválilo snížení nájemného o tři dvanáctiny z celkové částky nájmu v městských prostorách podnikatelům a drobným živnostníkům. Kutnohorští radní také 27. května doporučili zastupitelům schválit obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, která řeší osvobození podnikatelů v Kutné Hoře od platby místních poplatků za užívání veřejného prostranství čili za umístění restauračních stolků a reklamních poutačů před jejich provozovnami, a to v období od 1. června do 31. srpna 2020. Jedním z bodů jednání Rady města Kutné Hory dne 10. června bylo prominutí místních poplatků z pobytu. Kutnohorští radní navrhli a doporučili zastupitelům dát podnět správci poplatku k vydání rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu na období od 1. 7. do 30. 9. 2020. Jak doplnila místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH), pomoci místním provozovatelům restaurací, kaváren, barů, hospod a rychlých občerstvení by měla právě i tatp účtenková soutěž s názvem Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte.

Monika Pravdová

Zavřít menu