Spolu s usnesením Rady města Kutné Hory budou s platností od 10. ledna zveřejňovány i důvodové zprávy

Spolu s usnesením Rady města Kutné Hory budou s platností od 10. ledna na webových stránkách města Kutné Hory zveřejňovány i důvodové zprávy. Rozhodli o tom kutnohorští radní při svém zasedání 9. ledna, kdy schválili upravený jednací řád Rady města Kutné Hory. „Chceme být transparentní, v žádném případě nechceme nic tajit,“ řekl starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora. „Nebudou zveřejněny důvodové zprávy, které obsahují osobní údaje. Například pokud se budou řešit sociální, bytové nebo majetkové záležitosti,“ upřesnila místostarostka Mgr. Bc. Silvia Doušová s tím, že zveřejňovány budou pouze takové údaje, které nebudou v rozporu se zákonem, s GDPR. Zároveň byla zkrácena i lhůta pro vyhotovení a ověření zápisu z jednání a to z deseti na pět dnů. Jak zaznělo při tiskové konferenci po jednání Rady města Kutné Hory, nebývá obvyklé ani to, že materiály, které jsou připraveny k projednávání radou města, dostanou k dispozici ve stejném termínu jako radní i všichni zastupitelé. –pra-

Zavřít menu