V roce 2011 byla společností EKO-KOM a.s. zpracovaná studie ,,Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

.
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM bylo uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebujeme za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme v Kutné Hoře ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli v Kutné Hoře za rok 2014, představuje: Emise CO2 ekv. 1 160,758 tun, úspora energie: 27 540 308 MJ. Dále si Vás dovolujeme níže informovat o množství odpadu, který jsme ve městě vytřídili v roce 2014 a předali k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM, a.s..

                                
………………………..  tuny           částka (Kč)

Rok 2014                   981,853       1 569 672,00

1. kvartál 2014            207,074       341 994,00

2. kvartál 2014            237,138       368 951,50

3. kvartál 2014            276,679       433 926,00

4. kvartál 2014            260,962       424 800,50

Kateřina Hladíková, technické oddělení MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu