Sportovní hala Klimeška hostila panelovou diskusi k projektu výstavby vysokorychlostní tratě

V pondělí 6. září se sportovní hala Klimeška stala dějištěm panelové diskuse, které se účastnili jak zastánci, tak i odpůrci výstavby vysokorychlostní tratě (VRT). Podle ohlasů z hlediště zde přitom výrazně převažovali odpůrci tohoto projektu, a to jak z řad kutnohorských občanů, tak i mezi hosty z okolních obcí, které leží poblíž zamýšlené nové železniční tratě. Diskusi moderovala místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN a Šance KH). Mezi vystupujícími, kteří do Kutné Hory přijeli vysvětlit a obhajovat plánovanou stavbu, byli zástupci ministerstva dopravy, Správy železnic i bývalý ministr dopravy a současný ředitel Středoevropské instituce pro rozvoj dopravy JUDr. Vladimír Kremlík. Naopak odpůrce zastupoval například člen Rady města Kutná Hora RNDr. Ivo Šanc, starosta obce Vidice Miroslav Šafařík a další členové spolku Vrtáci, bojující proti realizaci projektu. Pozvání přijali také další hosté, mezi nimiž nechyběl ani senátor za zdejší volební obvod Jaromír Strnad, bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban nebo členové krajského zastupitelstva.

V první části programu měli všichni vystupující možnost představit svoje názory a pohled na výstavbu VRT a poté následoval prostor pro dotazy dalších účastníků akce. Podrobnější zprávu včetně dotazů a odpovědí, které v diskusi zazněly, připravujeme.

red

Zavřít menu