Svoz rostlinných odpadů prostřednictvím biopopelnic v městských čtvrtích Hlouška, Kaňk, Sedlec, Karlov, Malín, Žižkov, Vnitřní město, Šipší, Perštejnec, Poličany a Vrchlice bude zahájen 17. března letošního roku. Každý ze zájemců si pro tento účel musí zajistit speciální hnědou biopopelnici s dvojitým dnem a s větracími otvory. ………………………………….

Zájemci si mohou biopopelnici zakoupit za výhodnou cenu od svozové společnosti MVE PLUS, s.r.o.

Cena za nákup biopopelnice činí: a) objem 120 l – 800 Kč

b) objem 240 l – 1.100 Kč

Biopelnici si lze objednat prostřednictvím e-mailu: mveplus.bioodpad@seznam.cz  nebo ji přímo zakoupit ve sběrném dvoře Zelenkova 644, Kutná Hora tel: 606 459 888. Na požádání lze za částku 50 Kč zajistit dopravu nádoby ze sběrného dvora na příslušnou adresu.

Svoz biopopelnic od domu bude prováděn zdarma a to:

každé sudé pondělí– od 17.3. do 24.11.2014 Hlouška, Vrchlice, Žižkov, Poličany, Perštejnec

každé liché pondělí– od 24.3. do 17.11.2014 Kaňk, Sedlec, Karlov, Malín, Šipší, Vnitřní město

Do biopopelnic je možné ukládat pouze rostlinné odpady jako trávu, vypleté rostliny, ostříhané části rostlin, včetně větví, lodyhy, stvoly, listy, suché listí, k jídlu nevyužitelné plody apod. Jiné odpady, včetně živočišných (kosti, maso, apod.) do biopopelnic neukládejte, znehodnotili byste je pro jejich další využití. Rostlinné odpady znehodnocené jinými odpady ničí průběh kompostovacích procesů, kterými jsou tyto odpady zpracovávány a znemožňují jejich využití pro tvorbu kvalitní zeminy.

Technické oddělení Odb. správy majetku MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu