Tisková zpráva k jmenování jednatele městské teplárenské společnosti  KH TEBIS, s.r.o.

Dne 11. března 2019 proběhlo řádné výběrové řízení na jednatele městské teplárenské společnosti  KH TEBIS, s.r.o. Ze dvou přihlášených uchazečů výběrová komise jednomyslně doporučila pro výkon funkce jednatele pana Ing. Tomáše Pilce.

Na základě tohoto doporučení dnes 13. března 2019 Rada města Kutná Hora na svém zasedání odvolala dosavadního jednatele pana Martina Suchánka a zároveň na místo jednatele městské teplárenské společnosti  KH TEBIS, s.r.o. jmenovala s účinností od 13. března 2019 pana Ing. Tomáše Pilce.

Pan Ing. Tomáš Pilc, člen rady města, podal na funkci člena Rady města Kutná Hora dnešního dne rezignaci.

tz

 

Zavřít menu