Pozvánka: Zastupitelstvo města se koná dnes od 16 hodin

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se koná už dnes 19. března od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře.

Důležité upozornění: Vážení občané, ke vstupu do Rytířského sálu je třeba využít vchod od Kostela sv. Jakuba a dále kulatou věží. Cesta je značena. 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasné komplikace.

MěÚ Kutná Hora 

 

Program zasedání zastupitelstva: 

I.           Zahájení                               

 1. Schválení programu
 • Návštěva: Přísedící okresního soudu k představení se (k mat. č. 1/02)
 1. Dotazy a připomínky občanů
 2. Zaslané materiály
 3. Materiály ekonomického odboru

2/01     Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2018

2/02     Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 – 6

2/03     Zápis Finančního výboru

 1. Materiály správy majetku

3/01     Uzavření dohody o přistoupení k dluhu (p. Tomek)

3/02      Bezúplatné nabytí části pozemků v k.ú. Kutná Hora (Stč. kraj – SOŠ a SOU řemesel)

3/03     Dražba nemovitých věcí v k.ú. Útěšenovice

3/04     Směna částí pozemků v k.ú. KH(UNIPETROL RPA s.r.o.- Benzina a.s.)

3/05     Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov)

3/06     Odkup části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Čečetka)

3/07      Odkup části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Krulišová, p. Bureš)

3/08      Odkup pozemků v k.ú. Sedlec, KH, Neškaredice (Státní statek Čáslav)

3/09      Rozpočtové opatření OSM č. 2/19

 1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01     Rozdělení fin. prostředků z FRM na rok 2019

4/02     Rozdělení dotace z Progr. regener. MK ČR na rok 2019

4/03     Dotace TJ Sokol Kaňk – sanitární kontejner

4/04     Rozdělení finančních prostředků na registr. žáky a uzavření VPS

 1. Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01     Rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2019

 1. Materiály odboru investic

6/01     Doplnění Řídícího výboru akce Revitalizace Vlašského dvora

6/50     Dodatečné povolení stavby garáže na pozemky v majetku Města Kutné Hory

 1. Materiály odboru sociálního

7/01     Rozdělení dotací z rozpočtu Města Kutné Hory (sociální účely)

 1. Materiály odd. útvaru interního auditu

8/01    Zápisy Kontrolního výboru ZM

 1. Materiál odboru dopravy a silničního hospodářství

10/01   Sml. na úhradu části prokazatelné ztráty z linky Praha-Háje

 1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01     Zápisy osadních výborů

1/02     Volba přísedících okresního soudu

1/03     Změna termínu květnového zasedání ZM

1/04     Změny v Osadním výboru Kaňk

1/05     Jmenování členů a předsedů OsV Hlouška a Šipší

1/06       Rozšíření památkové ochrany o centrální kříž, náhrobky a hrobky

                                    Odložené materiály

3/02    Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice – Maleč, a.s.)

 1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

  VII.        Různé 

 VIII.       Závěr

Zavřít menu