Uctění památky obětí komunistického režimu: Představitelé města položili květinu k pomníku Milady Horákové

Při příležitosti připomínky Dne památky komunistického režimu položili v pátek 25. června starosta města Josef Viktora (ANO) a místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH) symbolickou květinu k památníku Milady Horákové v parku v Radnické ulici.

Den památky komunistického režimu připadá na 27. červen, tedy na den, kdy byla Milada Horáková popravena po odsouzení k trestu smrti ve zinscenovaném procesu. Jméno Milady Horákové je nejznámější, nesmíme ale zapomínat ani na ty ostatní, kteří se nepodvolili tehdejší ideologii a za svoje názory nebo činnost byli zbaveni toho nejcennějšího – vlastního života, případně se ocitli na dlouhá léta ve vězení.

Jen v procesu, z něhož vzešel i trest smrti pro doktorku Miladu Horákovou, bylo souzeno celkem třináct lidí. Stejně jako Milada Horáková si přitom vyslechli rozsudek o nejvyšším trestu smrti oběšením i tři muži – Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Popraveni byli ve stejný den. Další odešli od soudu do vězení s různě dlouhými tresty v rozmezí od patnácti do osmadvaceti let.

Čím se provinili? Podle znění zdůvodnění rozsudku „se spolčili jednak navzájem, jednak s dalšími osobami k pokusu o zničení samostatnosti republiky a o zničení a rozvrácení jejího lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky, zaručených ústavou, a vešli s cizí mocí a cizími činiteli ve styk jednak přímý, jednak nepřímý, přičemž jejich jednáním byla samostatnost republiky, její lidově demokratické zřízení a společenská i hospodářská soustava, zaručené ústavou, ohrožena zvláštní měrou.“ Text tedy zcela odpovídá tehdejší době.

Lidí, kteří se nemsmířili s tehdejší ideologií a různou měrou proti ní bojovali, bylo v průběhu následujících let mnohem více. Je proto velmi důležité si jejich památku, postoje a hrdinství stále připomínat.

Zavřít menu