Na zničenou Moravu míří pomoc z Kutné Hory

V souvislosti s tragickou živelní pohromou, která ve čtvrtek 24. 6. 2021 postihla část naší republiky, přičemž nejvíce zasaženými oblastmi se staly Hodonínsko a Břeclavsko, se rozhodlo vedení města poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč. Tyto peníze by měly posloužit při zmírňování dopadů zmiňovaných událostí. Finanční prostředky budou zaslány na účet Jihomoravského kraje ihned po odsouhlasení Radou města.

Zároveň s tímto darem odchází z města Kutné Hory také materiální pomoc, a to v podobě trvanlivých potravin, hygienických a čisticích prostředků, balených vod a dalšího materiálu, včetně nářadí, které může pomoci při likvidaci následků neštěstí. Zmiňovaná materiální pomoc je v režii členů jednotky dobrovolných hasičů z Malína, jimž patří za tuto aktivitu velký dík nejen obyvatel poškozených oblastí, ale i nás všech – zvláště pak pánům Navrátilovi a Čepkovi.

Nákladní automobil k převozu materiálu do postižených oblastí poskytla zdarma společnost Foxconn.

Vlna kutnohorské solidarity tím ale zdaleka nekončí, podle informací, poskytnutých zástupci SDH Malín se k již zajištěné pomoci přidává i společnost Urban Survival, která poskytla pomoc v hodnotě 20 000 Kč, a dále i potravinová banka.

red

Zavřít menu