Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Splatnost je dle vyhlášky Města Kutná Hora č. 3/2012, v platném znění 30.9.2015.

.
Platná právní úprava při vymáhání daňových nedoplatků u místních poplatků (např. poplatek za odpady, ze psů, za využívání veřejného prostranství) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, již nestanovuje povinnost správci daně, tedy úřadu, písemně dlužníka upomínat a vyzývat jej ke splnění platební povinnosti před vydáním platebního výměru. První povinnou písemností ze strany úřadu je platební výměr včetně 100% navýšení poplatku v souladu s doporučením Rady města Kutná Hora.

Dále Vás upozorňujeme na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nově od 1. 1. 2013 zpoplatňuje místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

–          domy a objekty ve kterých není nikdo hlášen k pobytu a které jsou určené k bydlení.

–          byty ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.

Zpoplatněny jsou byty a domy jejichž vlastníkem je fyzická osoba! Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba vyplnit formulář umístěný na stránkách www.mu.kutnahora.cz a doručit jej na ekonomický odbor Města Kutná Hora. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ekonomický odbor Města Kutná Hora tel. 327710149, 327710146, 327710145 kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy

Ekonomický odbor MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu