V mateřské škole o prázdninách nebývá mnoho dětí. Ty, které jsou dnes v Mateřských školách Kutná Hora, si jistě vesele hrají a užívají prázdninovou pohodu. A přece dnešní den je pro tuto příspěvkovou organizaci zvláštní. Výjimečným je pro paní ředitelku Mgr. Janu Procházkovou, která se rozhodla právě dnešním dnem ukončit svoji profesní dráhu.

.
Cesta to byla opravdu úctyhodná. Již v září roku 1972 přišla tehdy nová paní učitelka do Mateřské školy v Košicích, okres Kutná Hora. Postupně působila v Mateřské škole Kutná Hora – sídliště a v MŠ Komenského Čáslav. Po mateřské dovolené paní učitelka nastoupila do Mateřské školy Pleas. V roce 1992 se stala ředitelkou Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149. Od 1. ledna 2003 a následně také od 1. srpna 2012 byla paní Mgr. Jana Procházková jmenována ředitelkou příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora.
Zřetelná řeč čísel říká: 40 let učitelka v mateřských školách, z toho 23 roků ředitelka. Příspěvková organizace slučuje 8 mateřských škol a 2 školní jídelny. Má 65 zaměstnankyň a 476 dětí. Poslední číslo je nejhezčí – každý rok trpělivého a láskyplného vychovávání, učení a hraní s jednou třídou s průměrným počtem 25 dětí – tedy 1000 dětí! A samozřejmě mnoho dalších dětí mateřských škol, které nebyly přímo ve třídě této obdivuhodné paní učitelky a ředitelky.

Paní ředitelko, děkujeme! Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, rodinné pohody a mnoho tvůrčích úspěchů a radostí.

Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 samozřejmě nezůstanou bez paní ředitelky. Již od 1. srpna 2015 je bude řídit paní Pavla Berková. Paní ředitelku rada města jmenovala po jejím vítězném umístění v konkurzním řízení se čtyřmi uchazečkami. Také u nové paní ředitelky lze uvést pěkné číslo – koncem srpna dovrší 25 let své pedagogické činnosti v mateřských školách.  Od roku 2003 pracuje v Mateřské škole Benešova 149/II, kde nyní působila jako zástupkyně vedoucí učitelky paní Hany Hasíkové. V koncepci rozvoje školy paní ředitelka vyjádřila svůj cíl jednoznačně: „Zajistit zdravý, spokojený a bezpečný život dětí v mateřských školách.“ Paní ředitelce přejeme v nové funkci pevné zdraví, hodně síly a mnoho pracovních úspěchů.

Milada Nechojdomová, odbor památkové péče a školství MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu