Město Kutná Hora vyhlásilo výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové webové stránky MÚ a Města Kutná Hora“. Výzva, včetně jejích příloh v celém jejím obsahu a znění, je zájemcům k dispozici na webových stránkách zadavatele.

.
Stáhnout „Výzvu“ v PDF

 

.

Zavřít menu