Žádáme občany města, aby dodržovali pravidla svozu rostlinných odpadů ve dnech určených Harmonogramem svozu odpadů „z ulice“. Mezi rostlinný odpad patří plevel, listí, proutí z ořezaných stromů, keřů a živých plotů. Pro tento svoz zabalte odpad tak, aby jej bylo možné snadno uchopit a naložit, nejlépe do pytlů.

.
Rozřezané proutí a větve do poloměru 3 cm svažte do svazků max. 1,5 m dlouhých. Pařezy a kmeny Vám svezeny nebudou. Svoz odpadů provádí Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, v článku 15 stanoví podmínky k harmonogramu svozu:

Rostlinný odpad, např. větve, tráva apod. musí být svázán nebo zabalen tak, aby jej bylo možno snadno uchopit a naložit (max. váha 1 balení je 25 kg); nesmí být shnilý.

V případě, že odpad nebude svezen z důvodu nesplnění některých z podmínek, je fyzická osoba, která odpad na stanoviště nebo na místo pro přistavení sběrné nádoby ke svozu odložila, povinna odpad nejpozději následující den po svozovém dni odklidit.

V srpnu bude probíhat svoz rostlinných odpadů „z ulice“ ve dnech 17.,18. a 19. 8., dle městských částí.

(tz)

Harmonogram svozu odpadů najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu