Odbor životního prostředí Městského úřadu v Kutné Hoře jako příslušný vodoprávní úřad s okamžitou platností a na dobu neurčitou zakázal odběr vody k zalévání hřišť, trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů s výjimkou vodárenské nádrže Vrchlice z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích v celém správním obvodu ORP Kutná Hora.

.
Voda ze studní by měla být s ohledem na aktuální stav v konkrétním místě využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu a nikoliv pro zalévání a napouštění bazénů!

Dokument v plném znění najdete ZDE.

(red)

.

Zavřít menu