V úterý 18. srpna, ve večerních hodinách, byl v parku Na Náměti pokácen z havarijních důvodů jerlín japonský. Mohutný strom praskl od kosterního větvení ve výšce tří metrů až k patě kmene. Trhlina o šířce 10 – 20 cm zasahovala do centrální dutiny.

.
Jednalo se o akutní selhání statických a mechanických vlastností stromu a hrozilo jeho rozlomení. Vlastníkem dřeviny je Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, kácení zajistil hasičský záchranný sbor.

Adéla Jiránková, referent oddělení ochrany přírody MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu