V nejbližších dnech proběhne kácení dřevin podél železniční trati na Královské procházce v Kutné Hoře, v blízkosti reliéfu Jaroslava Vrchlického. Celkem bude odstraněno devatenáct vzrostlých smrků a jeden javor. Stromy jsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Pokud bude příznivé počasí, akce proběhne 23. listopadu 2015.

.
Důvodem ke kácení je zasahování do ochranného pásma dráhy a v případě smrků rovněž poškození škůdci (lýkožrout smrkový) a postupné chřadnutí. Několik smrků je již nyní zcela suchých. Po dobu kácení je na trati plánovaná výluka.

(tz)

.

Zavřít menu