Upozornění: Město Kutná Hora vyhlásilo poptávkové řízení

Město Kutná Hora vyhlásilo poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Znalecký odhad ceny pronájmu movitých věcí ve vlastnictví Města Kutná Hora“. Zájemci o účast v poptávkovém řízení mohou nalézt více informací na webových stránkách města nebo se obrátit přímo na Odbor správy majetku (p. Věra Kapišáková, tel.č. 327710183).

 

.