V současnosti lze pozorovat plošné chřadnutí smrků stříbrných nejen v našem městě, ale po celé ČR. Projevuje se zažloutnutím jehlic uvnitř koruny, jejich hnědnutím a opadem. Na stromu zůstávají nejmladší ročníky jehlic po obvodu koruny. Poškození je způsobené mšicí smrkovou, u které došlo patrně vlivem teplé zimy k přemnožení.

.
Negativní vliv na reakci stromů mají i zhoršené stanovištní podmínky v městském prostředí. Mšice smrková přezimuje ve stádiu vajíček, při teplém klimatu v zimě se ale mohou velmi časně objevit bezkřídlé samice (tzv. „kmenové matky“), které se velmi rychle množí. V průběhu vegetace se vyskytují další generace mšic, ale ty už se nepřemnožují. V této době je již na většině smrků, zvláště silněji poškozených, vysoký výskyt okřídlených stádií, což indikuje ukončení masivního sání kolonií bezkřídlých stádií. Zároveň začínají prorůstat nové letorosty. V tuto dobu by mělo dojít k ústupu choroby.
Zda strom přežije rozsáhlé poškození, závisí na konkrétním jedinci a stanovišti, kde roste. Obecně mají větší šanci stromy vitální s dostatkem zásobních látek, rostoucí na nevysychavých stanovištích. Důležitým faktorem je průběh počasí v následujícím období, příznivě by působilo ochlazení.
V případě, že vlastníte takto poškozený smrk a chtěli byste učinit kroky, které zvýší šanci na jeho úspěšnou regeneraci a přežití, podrobnější informace naleznete v odborném materiálu Ing. Josefa Mertelíka, CSc., vedoucího odboru fytoenergetiky a biodiverzity (FaB), Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ, v.v.i.). Materiál najdete ZDE.

Adéla Jiránková, odbor životního prostředí MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu