Zastupitelstvo města schválilo zahájení výběrového řízení pro rok 2015 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2015. Jedná se o návratné půjčky určené na opravu a údržbu obytných staveb a na nástavby či vestavby nových bytových jednotek na území města.

.
.
Žadatelé  mohou být pouze  fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných budov nebo  jejich staveb na území Města Kutná Hora a přijmou závazky podle vyhlášky. Kriteria pro výběrové řízení:

01  Obnova střechy a střešní konstrukce starší 10 let

02  Zřízení plynového nebo elektrického vytápění ve stávajícím domě nebo při novostavbě

03  Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě

04  Celková obnova fasády domu

05  Zateplení obvodového pláště domu

06  Nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky (min 34 m2podlahové plochy)

07  Oprava fasády včetně nového barevného nátěru

08  Připojení domu na sítě technické vybavenosti (plynová, vodovodní a kanalizační přípojka)

09  Vybudování WC a koupelny či sprchového koutu v bytě, kde dosud nejsou (rekonstrukce stávajícího WC a koupelny)

10  Výměna oken za tepelně izolační

11  Přístavba nové bytové jednotky

12  Rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě

13  Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů

14  Rekonstrukce elektroinstalace

15  Rekonstrukce rozvodů plynu v havarijním stavu

16  Rekonstrukce výtahů v bytových domech dle podmínek EU

17  Na zhotovení parkovacího místa                              

.
Žádosti si mohou občané vyzvednout na odboru regionálního rozvoje a územního plánování u pí. Děkanovské, tel.327 710 234, MÚ, Václavské nám.182, Kutná Hora.

e-mail: dekanovska@mu.kutnahora.cz. Žádosti jsou umístěné i na  internetové adrese: http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz organizační struktura – odbor regionálního rozvoje a územního plánování).

 

.

Zavřít menu