Hektická doba povolebního uspořádání a souběhu povinností, které by si měl každý zastupitel nebo radní plnit, nebere konce. Stále se potkávám s novými věcmi, na mnohé se slušně ptám, učím se, jednáme, rozhodujeme. Vždyť který radní nebo zastupitel byl od počátku dokonalý?

.
Nebyli bychom v Čechách, kdyby na aktivitu druhého okolí nereagovalo. Zdravý selský rozum mi říká, než budeš rozhodovat, navrhovat a spolupodílet se na změnách –  zeptej se, ověřuj si. Nikdy by mě však nenapadlo, jak tím zaskočím některé zaměstnance městského úřadu. Přiznám se, překvapilo mě to a přemýšlím, zda-li byla v minulosti důslednost pro radní předností, o kterou by se při svých rozhodováních mohli opřít.
Chci se podílet na změnách práce konšelů. A pokud mají být kladné, bez znalostí detailů nemůžeme rozhodovat dobře. Radní i zastupitel má práva, která mu zajišťuje zákon. Nelze je upřít, jsou-li uplatňována v souladu s ním. Hodlám svých práv plně využít.
Nechci v zájmu pohodlnosti a z ní pramenící nezodpovědnosti druhého poškodit. Město nevyjímaje. Respektujte tedy moji důslednost. Rád usínám s pocitem, že jsem pro to či ono vykonal maximum možného. Pokud mne moje jednání ujistí o dosavadní dokonalosti fungování kutnohorského samosprávního celku, budu velice rád. Takové očekávání je ale hodně troufalé.
Vážení Kutnohořané, v novém roce Vám všem přeji pevné zdraví, přemíru štěstí, lásky a uspokojení z poctivě odvedené práce.

Josef Kraus, radní za ANO 2011

.

Zavřít menu