Rok 2014 byl v oblasti mezinárodní spolupráce téměř dokonalý. Jistě na tom mělo svůj podíl hned únorové, již čtvrté vítězství kutnohorských košíkářů na Mezinárodním basketbalovém turnaji v Tarnovských Horách. Zlatí hoši tak zahájili celoroční optimistický vývoj v oblasti mezinárodních vztahů.

.
Duben a začátek května se nesl ve znamení zasedání Výkonného výboru OWHC  (Organizace měst zapsaných v UNESCO) a následně Regionální konference OWHC pro střední a východní Evropu. Jako hostitelé jsme tradičně nezklamali a tak se bezesporu na všech kontinentech ještě dlouhou dobu hovořilo v superlativech o našem krásném městě.
Roli hostitele jsme si zopakovali ještě koncem května, kdy přijeli přátelé z anglického Stamfordu v rámci výměnného pobytu a začátkem července, kdy byl připraven zajímavý program i pro hosty z maďarského Egeru, kde výměnné pobyty do rodin právě začínají.
V létě uplynulo 25 let od navázání spolupráce s dánským Ringstedem. Výročí bylo připomenuto nejen v Dánsku, kde byla podepsána i deklarace o další vzájemné spolupráci, ale v září i v Kutné Hoře zajímavou přednáškou bývalého velvyslance v Dánsku pana Zdeňka Lyčky.
Již tradiční spolupráce s Remeší, která je zaměřena především na oblast výměny studentů místního Gymnázia J.O. i VOŠ-SPŠ a jejich vzájemné spolupráce s remešskými lycei, by se měla začít dále rozvíjet. Po návštěvě místostarosty Remeše, u příležitosti Svatováclavských slavností v Kutné Hoře, se naskýtají nové možnosti kulturní spolupráce, o kterých se bude jednat v letošním roce.
Dobrý pocit můžeme jistě mít z nedávné pomoci ukrajinskému Kamenci Podolskému. Na základě žádosti radnice o pomoc, zejména lidem přicházejícím z východu Ukrajiny a z Krymu, byly nakoupeny stany, spacáky, karimatky a Oblastní charitou uspořádána sbírka teplého ošacení a obuvi. Dopravu humanitární pomoci, po všech peripetiích, které tomu předcházely, zajistila na své náklady společnost ČKD Kutná Hora, a.s., které patří veliký dík za pomoc v této fázi celé akce. Velmi rychle a operativně řešila složitou situaci s dopravou i překladem nezbytných dokladů pro umožnění předání materiálu potřebným lidem v Kamenci Podolském.
Chvála a děkování v roce 2014 bylo na denním pořádku a to je ta nejlepší odměna za často velmi náročnou a stresující práci při přípravě projektů, programů a návštěv.

Eva Hnátková

.

Zavřít menu