Na základě dalších zjištění černého kácení v příměstských lesích (zdravé duby, modříny a borovice o průměru až 40 cm, pařezy zaházené listím) komise životního prostředí a Městský úřad Kutná Hora upozorňují, že je zakázáno kácení v příměstských lesích, zejména pak v lesích v majetku Města Kutná Hora, bez předem vydaného platného povolení.

.
Povolení ke kácení v městských lesech vydává a bližší informace poskytne hajný, Josef Procházka (tel. 723270397), pracovník Městských lesů a rybníků, spol. s r. o., který má městské lesy na starosti. Upozorňujeme, že Městská policie bude pravidelně kontrolovat, zda nedochází k nepovolené těžbě dřeva a k nelegálnímu ukládání odpadů na území městských lesů. Pokud uslyšíte nebo uvidíte někoho v lese kácet stromy, prosíme o preventivní oznámení MP.

(red)

.

Zavřít menu