Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 17. prosince 2014 usnesení č.1093/14 ke složení komisí Rady města Kutná Hora. S účinností od 1. ledna 2015 jmenovala členy zbývajících třinácti komisí Rady následovně.

.

ŠKOLSKÁ: Dana Vepřková, Václav Veselý, Karel Ptáček, Silvia Doušová, Vít Šnajdr, Stanislava Lisková, Martin Levý, Eva Jarošová, Petr Spálený, Lída Jůnová, Kateřina Špalková, Vladislav Slavíček, Růžena Votrubová, Yvetta Jeřábková a Jindřich Kozák

SPORTOVNÍ: Tomáš Gryč, Zdeněk Hadrovský, Jozef Králik, Jiří Kukla, Karel Ptáček, Ivan Sova, Radim Hanuš, Ivo Šanc, Vít Šnajdr, Karla Fialová, Jiří Němeček, Michal Hruška, Lukáš Průcha, Petr Němec, Miroslav Lhoťan, Iva Mrázková, David Cafourek, Jan Třískala, Alois Salák, ml., Michal Pavlík, Dominik Jelínek, Tomáš Morawski, Zdeněk Jirásek, Jana Šedivá Krulišová, Lubomír Tvrdík, Michal Procházka, Tomáš Pilc, Josef Macháček a David Hlavinka

KULTURNÍ: Lenka Frankovicová, Ivo Šanc, Dana Vepřková, Václav Veselý, Olga Dekojová, Pavel Bečán, Pavel Apolen, Veronika Lebedová, Jan Šmok, Eva Vaňková, Tomáš Gryč, Luděk Kment, Lukáš Pečenka, Jan Balham, Jana Fraňková, Jaroslava Veselá, Tomáš Morawski, Kateřina Špalková, Dominik Jelínek, Zdeněk Jeřábek a Vladislav Latislav

CESTOVNÍHO RUCHU: Dana Vepřková, Václav Veselý, Olga Dekojová, Robert Lukášek, Tomáš Cerman, Jakub Obraz, Silvia Doušová, Kateřina Hanušová, Karel Polívka, Hana Bendová, Jan Baťha, Petr Pauliš, Michal Hruška, Miroslav Šibrava, Martin Jandura, Zdeněk Kotouš, Zdeněk Bartl, Dušan Lapáček, Michal Novotný, Jarmila Maturová, Zdeněk Licek, Aneta Nádvorníková a Kateřina Grenarová

PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: Běla Hejná, Ladislava Krčmářová, Monika Válková, Robert Otruba, Šárka Tesárková, Danuše Zbraňková, Jana Kuklová, Barbora Nováková, Kateřina Špalková, Petr Jeřábek, Iva Hlavatá, Miroslava Hebrová a Jana Kurtejová

DOPRAVNÍ: Radim Fedorovič, Josef Kraus, František Malík, Jiří Beránek, Miroslav Šibrava, Tomáš Mottl, Zdeněk Bartl, Zdeněk Sedláček, Dušan Papaj, Martin Morávek, Max Kubát, Jiří Klečák, Bohuslav Procházka a František Tvrdík

MAJETKOVÁ: Radim Fedorovič, Tomáš Gryč, Josef Kraus, Marie Pipková, Ivan Sova, Vladimír Dupal, Jiří Franc, Tomáš Pilc, Jiří Němeček, Michal Hruška, Miloš Krejník, Lukáš Pečenka, Petr Spálený, Zdeněk Sedláček, Jiří Kukla, Magdalena Havlovicová, Václav Zimmermann, Karel Žáček, Jaroslav Suk a Miloslav Železný

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : Martin Hlavatý, Josef Kraus, Milan Krčík, Ladislava Krčmářová, Irena Jelínková, Iva Baláčková, Leoš Knížák, Luděk Kment, Ladislav Exner, Jitka Doležalová, Jana Adamová, Jaroslav Krejčí, Tomáš Klail, Jitka Zimmermannová, Lenka Dupalová a Zdeněk Lipský

PRO MĚSTSKÁ SÍDLIŠTĚ: Petr Berka, Šárka Tesárková, Lukáš Pečenka, Lukáš Průcha, Ladislav Exner, Jaroslava Cihlářová, Danuše Zbraňková, Jana Adamová, Dušan Papaj, Marie Janásková, Ondřej Hlavatý, Zdeněk Jirásek, Václav Holub, Jan Čermák, Michal Králík a Jiří Suchánek

PAMÁTKOVÉ PÉČE: Karel Koubský, st., Bohuslav Procházka, Jakub Obraz, Eva Malinová, Ivo Šanc, Jaroslav Rezler, Luděk Kment, Lukáš Pečenka, Leon Pelikán, Jaroslav Nádvorník, Ivana Vopálková a Jaroslav Slavotínek

PRO BEZPEČNOST: Jan Havlovic, Vojtěch Smetáček, Josef Kraus, Petr Němec, Petr Doležal, Markéta Králová, PhDr. Iva Pospíšilová a Jiří Hlavinka

BYTOVÁ: Ladislava Krčmářová, Zdena Hlavinková, Šárka Tesárková, Lukáš Průcha, Martin Levý, Lukáš Pečenka, Petr Němec, Marie Janásková, Stanislav Pauš, Zdeněk Bartl, Jana Balánová a Miroslava Hebrová

PRO ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE: Ivo Šanc, Silvia Doušová, Radim Fedorovič, Jiří Beránek, Tomáš Pilc, Miloslav Železný, Josef Pelikán, Stanislav Hapal, David Hlavinka a Jindřich Kozák

KOMISE IT byla jmenována již 3. prosince 2014 s okamžitou účinností ve složení: Radim Fedorovič, Karel Koubský ml., Ladislav Šorčík, Aleš Kerner, Jan Baťha, Přemysl Urban, Michal Kroupa, Jan Moravčík, Tomáš Mottl, Adam Topol, Lukáš Jelínek, Tomáš Dusil

(red)


.

Zavřít menu