Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že Zastupitelstvo Města Kutná Hora přijalo změnu vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, která od 1.1.2015 ruší osvobození pro všechny osoby s trvalým pobytem na ohlašovně (Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora).

.
Žádáme osoby, které mají pobyt na ohlašovně, aby sdělili správci poplatku na níže uvedená telefonní čísla své kontaktní adresy pro zaslání složenek. Případně lze tyto informace zaslat na e-mail: kralova@mu.kutnahora.cz. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora tel. 327710149, 327710146, 327710145, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Ekonomický odbor MÚ

.

Zavřít menu