Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 19. 11. od 16 hodin v Tylově divadle

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v pondělí dne 19.11.2018 od 16:00 hodin v městském Tylově divadle s tímto programem :

1)   Slib členů zastupitelstva města

2)  Schválení volebního řádu a ustavení volební komise

3)  Volba starosty a místostarostů

4)  volba členů rady města

5)  Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

6)  Organizační a personální záležitosti

7)  Závěr

Zavřít menu