Uzavírka ulice Havířská stezka potrvá maximálně do 14. srpna, město se omlouvá za vzniklé komplikace v dopravě

Technické oddělení odboru investic jako správce komunikací udělilo dne 23.4.2020 souhlas s úplnou uzavírkou místní komunikace Havířská stezka. Tím vyhovělo žádosti ze dne 20. dubna 2020  stavební společnosti „TFH dřevěné skeletové domy s.r.o.“, jenž v tomto prostoru realizuje nový dům, včetně výstavby sjezdu a všech potřebných přípojek. Po několika posunech termínu této pětidenní uzavírky byla nakonec odborem dopravy dne 19.6.2020 uzavírka v termínu 10.8. – 14.8.2020 povolena. Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením obecné povahy k této uzavírce bylo vyvěšeno na úřední desce od 19.6.2020 po dobu 15 dnů.  Bohužel informace o uzavírce byla na web města umístěna až při započetí vlastní uzavírky. Následně dne 16.7.2020 byla povolena další uzavírka ulic Benešova/Masarykova, a to společnosti „AGILE spol. s r.o.“, která zde realizuje stavbu nového obchodního centra. Objízdná trasa této uzavírky trvající max. od 3.8. do 15.10.2020 je vedena ulicemi Sběrná, Lučanská atd., nikoliv ulicí Sportovců. Obyvatelé znající místní dopravní poměry však často využívají k cestě do sídliště Šipší především průjezd ulicemi Sportovců a Havířská stezka. V pondělí dopoledne dne 10.8.2020 tak byli nemile překvapeni předem neohlášenou uzavírkou těchto ulic. Za způsobené nepříjemnosti v dopravě trvající max. do pátku 14.8.2020 se město Kutná Hora tímto omlouvá.

dv

Zavřít menu