V Dolní ulici v Kutné Hoře zakotví pirátský koráb, hrací prvky budou doplněny i na dalších dětských hřištích

Město Kutná Hora v letošním roce doplní hrací prvky na některých dětských hřištích. Týká se to konkrétně dětských hřišť  v ulicích Puškinská, Ortenova, Benešova, Za Kolíňáčkem a rovněž na Kaňku a v Poličanech.

V ulici Dolní bude na žádost obyvatel zřízeno nové dětské hřiště, které bude osazeno pružinovým houpadlem a herní sestavou  připomínající pirátský koráb (viz obrázek). Celkové náklady budou ve výši 368 090 korun včetně DPH, prvky dodá a namontuje společnost Bonita Group Service s.r.o. z Tišňova.

Předpokládaný termín realizace je v květnu letošního roku a doufáme, že prvky budou dlouho bezproblémově sloužit k radosti našich nejmenších obyvatel.

Božena Marhanová, technické odd. MěÚ K. Hora

Zavřít menu