Stanovisko odboru investic MěÚ Kutná Hora k poškození části cyklostezky ze Sedlce na Kaňk

Část nové cyklostezky ze Sedlce na Kaňk byla koncem dubna poškozena těžkou technikou. Případem se zabývá Policie ČR.

Poškozený sjezd řeší pouze přístup na soukromý nezastavitelný pozemek 660/1 v k.ú. Sedlec, který je vedený jako sad. Pro část území, která je územním plánem určená k zastavění, je na základě vydaného rozhodnutí ze dne 14. 12. 2015 navrženo vybudování jiné místní komunikace, včetně nájezdových parametrů v ulici U Kola, a průběh cyklostezky s ní počítá. Po této komunikaci by měla probíhat i doprava stavebního materiálu na stavbu domů a ne přes tento sjezd.

Konstrukce cyklostezky Sedlec-Kaňk  v místě sjezdu na pozemek 660/1 byla projektantem (Ing. Jiří Kulič, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby) navržena, stejně jako v ostatních podobných případech, v souladu s technickými požadavky Ministerstva dopravy ČR, na třídu dopravního zatížení V, včetně nákladních vozidel. Použitá tloušťka dlažby je 80 mm.

Sjezd nyní využívá zejména stavebník budoucího domu s prodejnou, umístěným na pozemcích 653/8, 660/9, 653/9 a možná i někdo další. Podle očitých svědků po sjezdu zajížděla dlouhá naložená souprava/návěs s paletami (cca 16 m, odhadem až 40 tun), poté další nákladní vozidla. Pokud návěs či vozidlo zabírá koly šikmo po náběhovém klínu, na vjezdu zatáčí, dokonce v tomto případě i po chodníku, pochopitelně devastuje povrch komunikace. Takovéto dynamické zatížení nemůže dlažba vydržet. Z druhu poškození je vidět, že skladba komunikace  je provedena precizně, konstrukce není projezděná a propadlá, ale „vytrhaná“ rejdem těžkého vozidla a sunutím zadních kol po dlažbě. Došlo tedy k několika vědomým poškozením „neznámých“ řidičů, ne zhotovitele chodníku či projektanta, protože jsme stavebníka na skutečnost, že tam podobná velká vozidla zajíždět nesmí, ústně na místě, cca před měsícem, upozornili. Nejenže poškodili zaplacenou stavbu, ale v případě pohybu osob by tyto ohrozili na životě v místě, kam vůbec vozidlo nesmí zasahovat. Pokud tedy řidič nemůže s vozidlem na pozemek zajet (díky svým schopnostem, nebo vzhledem k dopravní situaci v místě, která to neumožnuje – malý nájezd, šířka vozovky, rozhledy,  atd…) musí buďto náklad přeložit, nebo si předem zajistit dopravu odpovídající možnostem území.

Poškození stezky bylo z uvedených důvodů stavební firmou nahlášeno Policii ČR a na místě projednáno již minulý měsíc, dne 25. 4. 2019. Před tímto krokem se pokoušela firma provádějící stavbu s domnělým viníkem neúspěšně dohodnout na nápravě. Před plánovanou  opravou byl sjezd znovu opakovaně rozježděn. Dále dochází k další devastaci sjezdu, protože jednou porušená skladba dlažby nemá již prakticky žádnou únosnost, která jde na vrub řidičům vozidel. To bylo ověřeno dne 9. 5. 2019 a je patrno z čerstvých stop nákladního auta. Jezdí se mimo sjezd, dokonce si proto řidič posunul zábrany ohraničující poškozenou část.

K tomu musíme řešit další poškození stezky, vzniklá bezohledným a nepochopitelným vandalismem (zejména uražené hrany laviček, posprejování, dlažba a lampy veřejného osvětlení znehodnocené montážní pěnou nastříkanou do otevíravých částí atd.

tz

Zavřít menu