Díky společnosti ASEKOL byly vybudovány na území města Kutná Hora dvě nové zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad. Nové zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad vznikly v Poličanech a v Masarykově ulici. Společnost  ASEKOL a.s.  přispěla na vybudování zpevněných ploch stanovišť částkou 20 000 Kč.

.
Tato nezisková společnost organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Díky jim tak máme možnost předat k recyklaci televize, počítače, fotoaparáty  a s tím související elektroniku až po kalkulačku, či elektronické hračky. Nyní jsme za jejich přispění zlepšili vzhled stanovišť, kde jsou umístěny nejen červené kontejnery Asekolu, určené ke sběru drobného elektrozařízení, ale i kontejnery na třídění papíru, plastu, nápojových kartonů a skla.

Kateřina Hladíková, odbor investic – technické oddělení

.

Zavřít menu