Zastupitelstvo města schválilo zahájení výběrového řízení pro rok 2016 na poskytování zápůjček (dříve půjčky, nové pojmosloví dle OZ) z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2016. Jedná se o návratné půjčky určené na opravu a údržbu obytných staveb a na nástavby či vestavby nových bytových jednotek na území města.

.
Žadatelé  mohou být pouze  fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných budov nebo  jejich staveb na území Města Kutná Hora a přijmou závazky podle vyhlášky. Kriteria pro výběrové řízení:

01 Obnova střechy a střešní konstrukce starší 10 let

02 Zřízení plynového nebo elektrického vytápění ve stávajícím domě nebo při novostavbě

03 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě

04 Celková obnova fasády domu

05 Zateplení obvodového pláště domu

06 Nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky (min 34 m2 podlahové plochy)

07 Oprava fasády včetně nového barevného nátěru

08 Připojení domu na sítě technické vybavenosti (plynová, vodovodní a kanalizační přípojka)

09 Vybudování WC a koupelny či sprchového koutu v bytě, kde dosud nejsou (rekonstrukce stávajícího WC a koupelny)

10 Výměna oken za tepelně izolační

11 Přístavba nové bytové jednotky

12 Rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě

13 Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů

14 Rekonstrukce elektroinstalace

15 Rekonstrukce rozvodů plynu v havarijním stavu

16 Rekonstrukce výtahů v bytových domech dle podmínek EU

17 Na zhotovení parkovacího místa
Žádosti si mohou občané vyzvednout na odboru regionálního rozvoje a územního plánování u pí Děkanovské, tel.327 710 234, MÚ, Václavské nám.182, Kutná Hora, e-mail: dekanovska@mu.kutnahora.cz, žádosti jsou umístěné i na webu města Kutná Hora.

(tz)

.

Zavřít menu