Město Kutná Hora bylo pozváno na mezinárodní konferenci, uskutečněné s finanční podporou „Visegrad Blueprint – partnerství pro rozvoj občanské společnosti.“ Pro letošní rok bylo vybráno téma „Neziskové organizace a místní samospráva. Pracují zvlášť nebo společně?“. …………………………………………………………

Konference se uskutečnila v polském městě Przemyśl ve dnech 31. 8. – 1. 9.2013 za účasti dalších partnerských měst –  Eger (Maďarsko), Humenne (Slovensko), Mościska (Polsko). Kutnou Horu zastupovali místostarosta Jiří Franc,  Renata Kulhánková (vedoucí oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené), Eva Bicanová, ředitelka Centra krizové intervence a Lucie Dlouhá (o.s. Kutnohorsko.cz). Cílem bylo ukázat, jak důležitá a různá může být práce občanské organizace při vytváření lepší reality, jak můžeme využít zkušeností a osvědčených postupů. Záměrem této akce bylo vysvětlit a diskutovat roli občanských organizací v rozvíjející se občanské společnosti na mezinárodní úrovni. Informace, které byly získány, budou přínosem v komunikaci a spolupráci mezi městem Kutná Hora a neziskovými organizacemi.

(rk)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu