Přijměte pozvání na první poprázdninové zasedání zastupitelstva města Kutná Hora, které se uskuteční již zítra, v úterý 10. září 2013 od 16:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu je, mimo jiné, pojmenování nové vzniklé ulice u autobusového nádraží.……………………………………………………

PROGRAM

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V. Zaslané materiály

1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Záměr výstavby krematoria (dopis)

2. Materiály ekonomického odboru

2/01   Analýza provozu výherních hracích přístrojů

2/02   Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 42;43;45

2/03   Plnění  rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2013

2/04   Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/05   Rozpočtové opatření EKO č. 46

2/06   Zápis Finančního výboru

2/11   Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (man.Kulhánkovi)

2/12   Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (p. Navrátil)

2/13   Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (pí Svobodová)

2/14   Prodej části pozemku v k.ú. Zhoř u Č.Janovice (pí Smutná)

2/15   Prodej objektu čp.1 v Kutné Hoře formou VŘ

2/16   Odkoupení pozemků od ČR- Oblastního podniku služeb,

2/17   Odkoupení části pozemku v k.ú. Kutná Hora (České přístavy)

2/18   Aktualizace plánu společ. zařízení KPÚ Církvice a Jakub

2/19   Inf. k záměru na prodej části pozemku (spol. Družební 602)

2/20   Záměr na prodej části pozem. (Sportovní hala KS)

3. Materiály odboru správy majetku

3/01   Dohoda o splácení dluhu – Červeňákovi

3/02   Odstoupení od budoucí kupní smlouvy – p. Panas

3/03   Odstoupení od budoucí kupní smlouvy – MUDr. Pokorná

3/04   Prominutí poplatku z prodlení – Machovi

3/50   Sml.na prodej movitých věcí (vybavení útulku) – MVE PLUS

3/51   Vybudováním fotovolt. elektrárny – Opletalova 178-181

3/52   Pojmenování nové ulice – Kpt. Vosky

3/53   Převzetí investorství nad dokončením ul. Jasmínova, Nad Lesem

4. Materiály odboru památkové péče a školství

4/01   Změna zřizovací listiny ZŠ Jana Palacha

4/02   Změna zřizovací listiny ZŠ Kamenná stezka

4/03   Navýšení příspěvku z Fondu regenerace města

4/04   Změna Zásad pro poskyt.příspěvků Fondu regenerace města

5. Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01   Poskytnutí půjček z FRB

5/02   Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek MIMO

5/03   Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek

6. Materiál odboru investic

6/01   Výstavba sportovní haly Kamenná stezka

6/02   Rekonstrukce střechy DPS

6/03   Rekonstrukce povrchů ulic Řehákova a Stroupežnická

7.  Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01  Mimořádná finanční podpora o.s. Povídej

7/02  3. Komunitní plán města Kutná Hora

8.  Materiály kontrolního výboru

8/01  Zápis o kontrole kontrolního výboru (investiční akce)

15. Materiály oddělení kultury a CR

15/01 Městská knihovna – žádost o navýšení rozpočtu 2013

15/02  Rozpočtové opatření OKCR č. 3-5

15/03  Příspěvkový program Kutná Hora – pravidla pro rok 2014

VI.  Odložené materiály

3/50  Informativní zpráva k zookoutku (o.s. Denemark)

VII.  Různé

VIII.  Závěr

 

.

Zavřít menu