Nově vzniklá ulice, spojnice mezi Loreckou a Waldhauserovou ulicí, ponese jméno kutnohorského rodáka kpt. E. V. Vosky. Rozhodli tak jednomyslně všichni přítomní zastupitelé na prvním poprázdninovém veřejném zasedání zastupitelstva. …………………………………………………………………………. ……………………………………………………

„Kapitán Emanuel Viktor Voska (1875-1960), kutnohorský rodák, je celostátně uznávanou osobností všech tří odbojů. Spolupracoval jak s TGM během první světové války, tak také s E. Benešem během války druhé, a má tak nemalý podíl na vzniku (a obnově) samostatného Československa. Ke Kutné Hoře se navíc vždy hrdě hlásil a rodné město k němu, o čemž svědčí např. v r. 1936 udělené čestné občanství. V 50. letech byl jako politický vězeň navzdory vysokému věku držen ve vazbě. Po smrti byla urna s jeho popelem uložena v kutnohorském hřbitově Všech svatých, jeho jméno se ale na náhrobku objevit nesmělo. Teprve zásluhou kutnohorské pobočky Konfederace politických vězňů a Města Kutná Hora se v minulých letech podařilo vztyčit na Voskově hrobě důstojný pomník připomínající jeho památku. A Václav Havel ocenil tohoto Kutnohořana in memoriam Řádem T. G. Masaryka,“ píše se v materiálu, který pro radní a zastupitele fundovaně připravil městský kronikář Lukáš Provaz. Zajímavý rozklad si můžete přečíst ZDE.

(red)

.

Zavřít menu