V pátek 16. ledna přivítalo vedení města v Rytířském sále Vlašského dvora delegaci distriktu Keqiao z pětimiliónového čínského města Shaoxing. Hosté se živě zajímali o možnosti investic v oblasti textilní výroby, která tvoří podstatnou část příjmů distriktu a o možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

.
Starosta Martin Starý spolu s místostarosty Zuzanou Moravčíkovou a Josefem Viktorou shlédli prezentaci bezmála sedmi set tisícového distriktu Keqiao. Čínským hostům poté představili Kutnou Horu jako město historických monumentů lákavých pro turisty z celého světa, ale také jako město, které je připraveno se do budoucna průmyslově rozvíjet.
„Zástupce distriktu Keqiao Kutná Hora rozhodně zaujala a zdá se, že se nám podařilo položit základy možné budoucí spolupráce,“ konstatoval po skončení jednání kutnohorský starosta.

(jok)

.

Zavřít menu